http://www.dl4.vatandownload.com/software/zz/img/88.11.4/hmart%20copy.jpg


برداشت محصول: (یا مزرعه دار)
این بازی بسیار جالب و تماشائی میباشد كه مدت های زیادی شما را سرگرم خواهد كرد.
شروع بازی در فصل بهار است و شهر دار شهر با شما صحبت كرده و به شما سه سال فرصت میدهد تا بتوانید مانند پدر بزرگتان شهرت كسب
كنید. در آغاز g500 پول دارید.(ج واحد پول).
1-محصولات: اول باید نام محصولات را شناخته و دانه های آن را از سوپر ماركت بخرید. Won دزد چینی نیز سبزیجات، میوه ها و گلهای عجیبی كه در
سوپر ماركت یافت نمیشود را با قیمت بسیار گران میفروشد. سبزیجاتی كه در سوپر ماركت وجود دارد، ارزان میباشند، بنابراین سعی كنید در ابتدا از
سوپر ماركت خرید كنید. در آغاز باید چوبهای نازك را با تبر خورد كرده و سپس علفهای هرز را با داس ببریدو زمینتان را شخم بزنید. میتوانید زمینتان را
2X3 یا 3X3 شخم بزنید. اگر 3X3 شخم بزنید، مركز زمین شخم زده را نمیتوانید آب دهید. تنها با بالا بردن درجه آبپاش(Watering Can) و یا با
مراجعه به كارگرهای كوچك كه در كلبه ای در پشت كلیسا زندگی میكنند میتوانید این كار را انجام دهید. اگر نمیتوانید از روش شخم زدن 3x3
استفاده كنید، یعنی درجه قدرت آبپاش شما كم است، از حالت 2x3 استفاده كنید تا بتوانید تمام نقاط شخم زده زمین را آب بپاشید. گاهی اوقات
در محل شخم زده علفهای هرز میروید، كه میتوانید با داس آنها را از بین ببرید. وقتی زمین را شخم زدید به سوپر ماركت رفته و بذر و دانه بخرید و آنها

را در محل شخم زده بپاشید و به آنها آب بدهید كه بعد از چند روز رشد خواهند كرد.
در اینجا لیستی از محصولات را برای شما گرد آورده ایم.
A: سوپر ماركت 1-فصل بهار Spring
a-شلغم Turnip قیمت: ج120
فروش برای هر محصول: ج60
رشد مجدد: رشد نمیكند.
b- سیب زمینی Potato قیمت: 150ج
فروش برای هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
c- خیار Cucumber قیمت: 200ج
فروش برای هر محصول: 100ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
2- فصل تابستان Summer
a- ذرت Corn قیمت: 300ج
فروش برای هر محصول: 100ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
b- گوجه فرنگی Tomato قیمت200ج
فروش برای هر محصول: 60ج رشد
مجدد: بعد از سه روز
Cـ Onion پیاز قیمت: 150ج
فروش برای هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
3- پاییز Fall
a- چغندر Sweetpotato قیمت: 300ج
فروش برای هر محصول: 120ج رشد
مجدد: بعد از سه روز
b-Eggplant بادمجان قیمت: 120ج
فروش برای هر محصول: 80ج
رشد مجدد: بعد از سه روز
c- هویج Carrot قیمت: 300ج
فروش برای هر محصول: 120ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
4- زمستان Winter: در زمستان شما هیچ محصولی را نمیتوانید روی زمین شخم زده بكارید مگر اینكه یك گلخانه داشته باشید. همچنین میتوانید
چیزهای دیگری را كه به نظرتان با ارزش می آید در معدن بدست آورید. در ضمن همه روزها میتوانید به ماهیگیری بروید.
5-همه فصلها بجز فصل زمستان: علف را به غیر از فصل زمستان در همه فصلها میتوانید بكارید. علف وقتی به اندازه كافی رشد كرد میتوانید آنرا با
داس بریده و به عنوان علوفه برای گاو و گوسفندها استفاده كنید. همچنین میتوانید به دامهایتان اجازه دهید در زمین چرا كنند. با این كار علفها بهتر
رشد میكنند.
a- علف قیمت: 500ج
قیمت فروش: نمیتوانید آنر بفروشید
رشد مجدد: نامعلوم علف هیچ موقع نمیمیرد.
بعد از فروش صد محصول میتوانید سه محصول مهم را بخرید.
بهار Spring
توت فرنگی Straw Berry قیمت150ج فروش برای هر محصول: 30ج
رشد مجدد: بعد از دو روز رشد میكند.
تابستان: Summer
كدوتنبل Pum Pkin قیمت: 500ج
فروش برای هر محصول: 250ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
پاییز Fall
اسفناج Spinack قیمت: 200ج
فروش برای هر محصول: 80ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
(Won محصولات دیگر هر فصل و گلهای رنگارنگ را میفروشد).
a- كلم پیچ Cabbage قیمت: 500ج
فروش برای هر محصول: 250ج
رشد مجدد: رشد نمیكند.
b- آناناس Pineapple قیمت: 1000ج
فروش محصول: 500ج
رشد مجدد: بعد از پنج روز
Cـ فلفل سبز Green Pepper قیمت 150ج فروش محصول: 40ج
رشد مجدد: بعد از سه روز
d-گلMagic Red Flower قیمت: 500ج
فروش: نمیتوانید بفروشید.
رشد مجدد: رشد نمیكند.
e-گل گربه صورتی Pink Cat Flower قیمت:300ج
فروش: نمیتوانید بفروشید.
رشد مجدد: رشد نمیكند.
f-گل كاغذی Toy Flower قیمت 400ج
فروش برای هر محصول: نمیتوانید بفروشید.
رشد مجدد: رشد نمیكند.
g- پرتقال بم Orange Cup قیمت: 1000ج
فروش محصول: نمیتوانید بفروشید.
رشد مجدد: رشد نمیكند.
3- با حیوانات اهلی میتوان ثروتمند شد:
حیوانات اهلی همگی رام هستند، شامل گاو، گوسفند، سگ، اسب، ماهی، مرغها. كه شما را زود ثروتمند میسازند.
a- اسب Horse: شما میتوانید یك اسب كوچك، زیبا و دوست داشتنی را در شروع بازی در مزرعه Yodel Ranch ببینید.
بعد از اینكه اسب را در اختیار گرفتید میتوانید با اسبتان صحبت كرده و آنرا تمیز كنید. كه هر روز باید این كار را انجام دهید. همچنین میتوانید به او
اجازه دهید تا در روزهای خوب و آفتابی، بیرون از استبل به بازی بپردازد. فقط آنرا در روزهای بارانی بیرون نیاورید. همچنین میتوانید چوبهایی را با
فاصله در جلوی استبل بكارید تا اسب در روزهای بارانی بیرون نیاید. اسب در روزهای بارانی زیاد نمیتواند از مزرعه دور شود. بنابراین شما به راحتی
میتوانید اورا یافته و به استبل برگردانید. بعد از یكسال اسب شما رشد كرده و بزرگتر میشود. میتوانید با استفاده از خورجین و زین، سوار اسب شده
و در مسابقات اسب سواری شركت كرده، از آن لذت ببرید. اگر میخواهید در مسابقات سوار كاری برنده شوید باید هر روز سوار اسب شده به او
آموزش بدهید. چیز خوبی كه در بازی وجود دارد این استكه اسب شما به غذا احتیاج ندارد. فراموش نكنید، برای اینكه او را پیش خود بیاورید باید از
سوت مخصوص اسب استفاده كنید.
b- سگ Dog: در ابتدا شما یك سگ كوچك بسیار زیبا در اختیار دارید كه در آغاز بازی همراه شماست. احتیاج نیست به او غذا بدهید. فقط برای او
سوت بزنید و هر روز یك بار اورا از زمین بلند كرده و دوباره زمین بگذارید. در یكی از روزها Won بطرف خانه شما میآید و برای سگ یك توپ بازی به
قیمت 100ج میآورد. میتوانید توپ را خریده و از آن برای آموزش سگ استفاده كنید. با این كار سگتان از سگهای دیگر سریعتر میشود و موقعی كه
برای گاوها و گوسفندها زنگوله میزنید او آنها را كنترل میكند. از دیدن مسابقه سگها در فستیوال نیز میتوانید لذت ببرید و اگر میخواهید در مسابقه
برنده شوید اورا هر روز آموزش بدهید.
c-ماهی Fish: این یك نمونه جالب است. شما میتوانید حیواناتی خیلی كوچك و زیبا را از دریاچه با قلاب ماهیگیری گرفته و برای آنها از سوپر ماركت
غذا تهیه كنید.غذای آنها ارزان بوده و محل نگهداری ماهیها در حوضچه میباشد. اگر تعداد ماهیها زیاد باشند بعد از بزرگ شدن با هم بازی میكنند. در
زمستان برای ماهیها نمیتوانید غذا ببرید.
d-مرغ و جوجه ها Chicken: این حیوان عجیب را میتوانید از مرغداری واقع در مزرعه Poultry Farm بخرید. قیمت آن 1500ج میباشد. كافی است كه
تنها یك بار آن را بخرید. او هر روز برای شما تخم میگذارد و میتوانید یكی از تخمها را در محل جاگذاری تخم گذاشته تا بعد از چند روز تخم به جوجه
تبدیل شود. شما باید هر روز به مرغتان غذا بدهید تا تخم بگذارد. میتوانید در قسمت چرخ آبی، سمت رودخانه رفته و یك دانه ذرت در آ‎نجا قرار داده،
كه هر بسته میوه ذرت برابر ده بسته غذای مرغ میباشد. تخم مرغ بعد از سه روز به جوجه تبدیل میشود. در ابتدا میتوانید پنج جوجه داشته باشید،
اما اگر مرغداریتان را بزرگتر كنید تا ده مرغ هم میتوانید در مرغداری داشته باشید. اندازه تخم مرغها متفاوت میباشند. چیز دیگری كه میتوانید از تخم
مرغ درست كنید سس مایونز است كه باید دستگاه مایونز درست كن را بخرید وآن بسیار ارزان است.
e-گاوها Cows: این حیوان بسیار شاد و زیبا میباشد و برای شما پول زیادی به همراه دارد، غذای آن نیز بسیار ارزان است. هر روز به او علوفه بدهید
تا بزرگ شده، شیر بدهد. میتوانید گاو را به مزرعه هدایت كنید تا علف بخورند. با این كار علف نیز بهتر رشد میكند. وقتی گاوتان بزرگ شد میتوانید به
او دارو تزریق كنید تا آبستن شود (C.M.Potion). در موقع حاملگی نمیتوانید از او شیر بگیرید. ظرف شیر و مقدار آن در حالتهای(قلبهای) مختلف تغییر
میكند. او درجه های مختلفی از مقدار شیر میدهد كه عبارتند از G-B-S-M . اگر در فستیوال مسابقات گاو برنده شوید گاو شما مقدار شیرش به
درجه G میرسد. هر روز باید با او صحبت كنید، او را تمیز كرده و هر روز شیر او را بدوشید تا خوشحال شود.
f-گوسفندان Sheeps: آنها پشمهای گرم دارند و برایتان مفید هستند چون برای شما یك پتو درست میكنند. این حیوان بسیار شاد بوده و میتوانید از
او پول بیشتری فراهم كنید (در صورتی كه هر روز به او علوفه بدهید). هر هفته یك بار بعد از آنكه پشمها زیاد شدند میتوانید آنها را با قیچیClippers
كوتاه كنید. بعد از آنكه دامداریتان را بزرگتر كردید میتوانید تا 20 راس گاو و گوسفند داشته باشید. در روزهای بارانی دامهایتان را بیرون نبرید. در ضمن
مواظب باشید كه سگ شما بیخود و بیجهت بطرف گاو و گوسفندها پارس نكند. باید سگتان را بخوبی تربیت كنید تا بموقع پارس كند. اگر این كار را
نكنید قلب دامهایتان كاهش مییابد. موقعی كه هوا بارانی یا طوفانی است دامها را در مكانهای خودشان نگهدارید. برای اینكار میتوانید از كارگرهای
كوچك قبل از آنكه وضعیت هوا بد شود نیز كمك بگیرید. باید هر روز به تلویزیون نگاه كنید و وضعیت هوا را برای روز آینده بخاطر داشته باشید.
4- مكانها و قسمتها در شهر Mineral Town
این قسمت بسیار مهم میباشد. شما باید مكانها را بخاطر داشته باشید تا در هنگام بازی دچار دردسر نشوید. اگر راهتان را گم كردید میتوانید با
Select نقشه را باز كرده و جای مورد نظرتان را پیدا كنید. همچنین میتوانید جایی را كه سگتان در آنجا قرار دارد را نیز پیدا كنید. در اینجا لیستی از
مكانهای بازی را تهیه كرده ایم.
مزرعه The Farm: خانه شما در اینجا قرار دارد، جایی كه شما میتوانید در آن استراحت كنید. در اینجا تلویزیون، تختخواب، یك ساعت، كتابخانه و
مقداری اثاث دیگر وجود دارد. وقتی خانه تان را بزرگتر كردید میتوانید اضافه كنید مقداری وسائل از جمله تختخواب دیگر و آشپزخانه مجهز و كامل.
مرغداری The Henhouse: محل نگهداری و تغذیه مرغهایتان میباشد.
گاوداری The Barn: محل نگهداری و پرورش گاو و گوسفندها میباشد.
حوضچه ماهیFish Pond: محل نگهداری ماهی و هر روز باید به آنها غذا بدهید.
استبل Stable: محل نگهداری اسب. وقتی هوا بارانی است اسبتان را در استبل قرار دهید.
چیزهای دیگر: درخت سیب- در پائیز میتوانید روزی سه عدد سیب از درختتان برداشت كنید. همچنین هر روز میتوانید عسل از لانه زنبور در بالای
درخت تهیه كنید. در لانه سگتان چیزی نمیتوانید قرار دهید.
بیرون از مزرعه:
Aـ آهنگری Blacksmith: Saibra آهنگر و شاگردش در اینجا زندگی میكنند. ساعت كار آهنگری از ده صبح تا چهار بعد از ظهر میباشد. روزهای
پنجشنبه آهنگری تعطیل است.
آیتمها:
بالا بردن درجه ابزارها b- ابزار accessorios
c- دستگاه پنیر و مایونز درست كنی
B- نوشیدنی فروشی Ajawinery: manna و duke در اینجا زندگی میكنند. ساعت كار از 9صبح تا 12ظهر میباشد. شنبه تعطیل میباشد.
شهر Town: A- شمال شهر Northtown a- خانه Basil كه anna و basil والدین Marry در آن زندگی میكنند. b- كتابخانه Library: در اینجا میتوانید
با مطالعه كتابهای مختلف به اطلاعاتتان بیفزایید. Marry در اینجا كار میكند. ساعت كار از ده صبح تا چهار بعد از ظهر میباشد. روزهای دوشنبه
كتابخانه تعطیل است.
c- خانه Ellen: Ellen و Stu در اینجا زندگی میكنند. Stu برادر Elli میباشد. مادر بزرگشان از آنها نگهداری میكند.
خانه شهردار Thomas Mayores: شهردار در اینجا زندگی میكند. پلیس شهر Harris نیز اینجا زندگی میكند. Kana عكاس نیز در اینجا زندگی میكند.
B-غرب شهر West Town:
مسافرخانه Inn: Bardougs و Ann در اینجا زندگی میكنند. آنها غذاهای متنوعی میفروشند. Cliff نیز در اینجا اقامت دارد و Won مرد چینی نیز از
ساعت 1 بعد از ظهر در اینجا چیزهای عجیبی میفروشد. ساعت كار از هشت صبح تا نه شب میباشد.
C-جنوب شهر Southtown:
a-كلیسا Church: Pastor Carter در اینجا زندگی میكند و مراسم عروسی و عزاداری در اینجا برگذار میشود. ساعت كار نه صبح تا هشت شب.
b-كارگرهای كوچك Harvest Sprites: آنها در پشت كلیسا، در كلبه ای كوچك زندگی میكنند و میتوانید از آنها در مورد مزرعه تان سئوال كنید.
D-شرق شهر East town:
a-سوپر ماركت Supermarket: Karen با والدینش Sasha و Jeff در اینجا زندگی میكنند. در اینجا میتوانید غذاها و سبزیجات و میوه های مختلف
بخرید. ساعت كار از نه صبح تا پنج بعد از ظهر میباشد. یكشنبه و سه شنبه تعطیل است.
اجناس فروشی: سبزیجات Seeds - آرد Flour - روغن Oil - زرد چوبه Curry - كوفته برنجی Rice Ball - نان Breed - سبد Basket - كوله
پشتی Ruck **** - پر آبی Blue Feather - كاغذ كادو Wrapping Paper - غذای ماهی Fish Feed
b- بیمارستان: Elli و دكتر در اینجا زندگی و كار میكنند. اگر مریض میباشید به اینجا رفته و خود را آزمایش كنید. دارو نیز از اینجا بخرید. ساعت كار از نه
صبح تا چهار بعد از ظهر میباشد. روزهای چهار شنبه بسته است.
وسایل فروشی: دارو Bodigzer - داروهای شیمیایی TurboJolt
E- میدان شهر Rose Square:
میدان: اینجا مكان برگزاری مسابقات میباشد.
زباله دانی Trash Can: در اینجا آشغالهای ماهی را جمع آوری میكنند.
تابلو اعلانات Bulletin Board: اطلاعات تمام مسابقات در اینجا نصب میشود.
ساحل اسكله: Kai تابستانها در اینجا اقامت دارد. تابستانها میتوانید از اینجا غذا بخرید.
وسایل فروشی: a- بستنی قیفی Snowcone b- ذرت پخته شده Roastedcorn c- ماكارونی Pasta d- پیتزا Pizza e- آب Water b- Zack
خریدار نیز در اینجا زندگی میكند. C- اسكله Shore: در اینجا میتوانید ماهیگیری كنید.
بیرون شهر Outside The Towon:
مزرعه Yodel Ranch: May و پدر بزرگش Grand Pa در اینجا زندگی میكنند. آنها حیوانات و غذا برای گاو و گوسفند و همچنین داروهای حیوانات را
میفروشند. ساعت كار از نه صبح تا سه بعد از ظهر میباشد. روزهای دوشنبه بسته است.
اجناس فروشی: a- علوفه Fodder b- Cow گاو c- گوسفند Sheep d- داروی حاملگی گاو C.M.Potion e- داروی حاملگی گوسفند
S.M.Potion f- داروی حیوانات Animals Medicine g- زنگوله Bell
مزرعه Poultry Farm: Popuri و برادرش Rick و مادر آنها Lilia در اینجا زندگی میكنند. آنها مرغ میفروشند و شما میتوانید مرغهایتان را در اینجا
بفروشید. ساعت كار از 12 ظهر تا چهار بعد از ظهر میباشد. روزهای یكشنبه تعطیل است.
وسایل فروشی: a- غذای مرغ Chicken Feed b- مرغ و جوجه Chicken c- غذا و داروی حیوانات Animal Medicine
C: خانه نجار Wood Cuter House: Gotz نجار و Lonisجهانگرد در اینجا زندگی میكنند. از اینجا میتوانید چوب بخرید. شما میتوانید مرغوبیت (درجه)
خانه تان را بالا ببرید. همچنین میتوانید مرغداری و دامداریتان را بزرگتر كنید. در اینجا نیم تنه درختانی وجود دارد، بعد از اینكه درجه تبر شما كامل شد
میتوانید این نیم تنه های درخت را ببرید. ساعت كار از نه صبح تا پنج بعد از ظهر میباشد. روزهای یكشنبه تعطیل است.
وسایل فروشی: a- چوب Lumber b: بالا بردن درجه خانه و دامداری و مرغداری.
D-حمام Hotspring
حمام: شما ساعتها میتوانید در اینجا استراحت و خستگیتان را در كنید. همچنین میتوانید تخم مرغ را در اینجا آب پز كنید.
آبشار و رودخانه Waterfall And River: در اینجا میتوانید ماهی بگیرید.
معدن Mine، پشت آبشار میباشد.
تپه مادر Mothers Hill - كنار تپه مادر، دریاچه Lake: از اینجا میتوانید ماهی بگیرید. درون تپه مادر یك مرتع علفزار بزرگ میباشد. در اینجا میتوانید
گلهای رنگارنگ و بسیار زیبایی جمع آوری كنید. درخت سدر: Cedartree و قله Summit كه میتوانید برای مسابقات و حوادث به اینجا بیایید.
جزیره كوچك Small island: در زمستان اینجا یك معدن مخفی وجود دارد.
شخصیتها و بازیكنان: شما باید در این بازی افراد را بشناسید. در اینجا لیستی تهیه شده است.
خودتان و معشوقه های شما: كه شامل Popuri- Karen- Ann- Marry- Elli میباشند.
Duck: او شوهر Manna میباشد و دخترش در قسمت چپ دهكده زندگی میكند، او در نوشیدنی فروشی كار میكند.
Manna: او همسر Duck میباشد. او زیاد صحبت میكند.
Sabira: او آهنگر است و با شاگردش Gray زندگی میكند و فلزات معدنی را بسیار دوست میدارد.
Gray: او شاگرد Sabira میباشد و رقیبی برای Marry است. او سعی میكن آهنگر از او راضی باشد. ایشان در مسافرخانه زندگی میكند.
Basil: او گیاهان را دوست دارد و شوهر Ann است. او دوست دارد به كوهستان برود. همچنین كتابهای زیادی در باره گیاهان دهكده میخواند.
Ann: او همسر Basil میباشد. او خیلی خوب است و دوست دارد بعد از ظهر ها در میدان شهر با دیگر زنان صحبت كند.
Ellen: او از ماما استفاده میكند. او مادر بزرگ Elli و Stu است و گلهای شاد را دوست دارد.
Stu: او برادر Elli و شاگرد Ellen و نوه اش میباشد. او یك كوچولوی پر جنب و جوش است و بازی با دیگران را بسیار دوست دارد.
Doctor: او با Elli در بیمارستان كار میكند و از او خوشش میآید.
Doug: او داخل مسافرخانه میباشد و پدر Ann است. او همیشه Ann را سرزنش میكند و او را برای كار كردن كوچك میداند.
Carter: او كشیش و در كلیسا است و با دیگران بسیار خوب است.
Cliff: او رقیبی برای Ann است. او واقعاً خوب است و در مسافرخانه زندگی میكند. بیشتر مواقع در كلیسا است.
Thomas: او شهر دار شهر است. میمون و سگ را بسیار دوست دارد و در خانه اش زندگی میكند. فقط موقعی كه حیوانی را به او میدهید نگاهش
كنید.
Harris: او یك پلیس است و هر روز به اینطرف آنطرف گشت میزند. حیوانات را دوست دارد و در خانه شهر دار زندگی میكند.
Kano: او عكاس است و زندگی انسانها و حیوانات را به تصویر میكشد. و در خانه شهردار زندگی میكند.
Zack: او خریدار میباشد و هر روز ساعت پنج بعد ازظهر به شهر میآید و خرید میكند. او در خانه اش واقع در ساحل زندگی میكند.
Barley: او در مزرعه Yodel Ranch با دختر بزرگش May میباشد.
May: او دوست دارد همیشه با Stu بازی كند.
Jeff: او پدر Karenو در سوپر ماركت فروشنده است.
Sasha: او همسر Jeff است و همیشه در مورد سوپر ماركت با شوهرش دعوا میكند.
Greg: او یك ماهیگیر است و میتواند به شما یك قلاب ماهیگیری بدهد. در تابستان میتوانید او را ببینید. او یك ماهی بزرگ را دوست دارد.
Lilia: در مزرعه Poultry Farm زندگی میكند. او مادر Popuri است، شوهر او هر روز برای خرید داروی حیوانات به خارج شهر میرود و هیچگاه در بازی
او را نمیبینید.
Rick: او برادر Popuri است و فكر میكند واقعاً بچه است و Kai را دوست ندارد.
Kai: او به خرابكار شهر معروف است. بیشتر افراد از او نفرت دارند و همیشه تنها است.
Won چینی: او همیشه در ساعت 1 بعد از ظهر در مسافرخانه اقامت دارد و چیزهای عجیبی میفروشد.
Gotz: او یك نجار است و در خانه اش نزدیك كوهستان زندگی میكند. او چوب هم میفروشد. خانواده او در طوفان و بوران مرده اند.
Louis: او با Gotz زندگی میكند و جهانگرد میباشد. او در باره زنبور عسل تحقیق میكند و عسل را بسیار دوست دارد.
Chef: كارگر قرمز. او غذا را زیاد دوست دارد. همه كارگان كوچك آرد را نیز دوست دارند.
Nappy: كارگر پرتقالی رنگ: او بازی كردن را بسیار دوست دارد.
Hoggy: كارگر زرد رنگ: او خوردن را دوست دارد.
Timid: كارگر سبز رنگ: او در باره هر چیزی صحبت میكند.
Staid: كارگر كوچك آبی رنگ: او آرد را دوست دارد.
Bold: كارگر بنفش رنگ: او كار كردن را دوست دارد.
Aqua: كارگر نیلی رنگ: او دوست دارد همیشه تمیز باشد.
ابزارآلات
در ابتدای بازی پنج ابزار كار دارید كه شامل تبرAXe، آب پاش Watering can، چكشHammer، داس Sickle میباشند. میتوانید قدرت آنها را به حد بالا
Maximum برسانید. در ضمن آنها را هیچ موقع بر سر حیوانات نكوبید.
آب پاش، Watering Can
از این وسیله برای آب دادن به گیاهان استفاده كنید. برای پر كردن آب پاش باید به حوضچه یا رودخانه و یا دریاچه بروید.
چوب ماهیگیری Fishing Rod
از این ابزار برای ماهی گرفتن در دریاچه و رودخانه یا حوضچه زیرزمینی استفاده نمایید. وقتی دكمه مربع را نگه دارید چوب را بداخل آب خواهید
انداخت، بعد از چند ثانیه كه چوب تكان خورد باید دكمه را رها كنید تا ببینید چیزی بدست آورده اید یا نه.
چگونه بدست بیاورید: در روزهای شنبه، یكشنبه و دوشنبه در ساعتهای هفت تا ده صبح به اسكله ساحل بروید. Greg آنجا خواهد بود، با او صحبت
كنید. او از شما خواهد پرسید، آیا ماهیگیری را دوست دارید. شما باید به او جواب مثبت بدهید سپس به شما چوب ماهیگیری را خواهد داد. ( نكته:
باید كوله پشتی شما جای خالی داشته باشد تا بتوانید آنرا بگیرید) او در بعد از ظهر بعضی از روزها در مواقعی یك سری وسایل دیگری میفروشد.
تیر كمان ماهیگیری Fishing Pole:
این وسیله بهتر از چوب ماهیگیری میباشد. پنجاه ماهی را در حوضچه ماهی خودتان قرار دهید (تعداد پنجاه ماهی زیاد مهم نیست، فقط تعدادی
ماهی در اینجا قرار دهید تا بچه دار شوند و به پنجاه برسند) . Greg در یكی از روزها صبح زود پیش شما می آید، با او صحبت كنید تا برای شما یك
استخر ماهی بسازد. ( كوله پشتی شما باید چند فضای خالی داشته باشد).
فرچه Brush:از این وسیله برای تمیز كردن حیواناتتان استفاده كنید. فقط برای سگ و مرغها نمیتوانید استفاده كنید. باید هر روز اسب و گاو و
گوسفندهایتان را با آن تمیز كنید تا آنها سرحال باشند.
آنرا از آهنگری به قیمت 800 سكه بخرید.
شیر دوش، Milker: از این وسیله برای دوشیدن شیر گاوهایتان استفاده كنید. با دكمه مربع در جلوی گاو استفاده كنید تا شیر گاو را بدوشد. آنرا از
آهنگری به قیمت 2000 سكه بخرید.
قیچی Clipper: از این وسیله برای كوتاه كردن پشم گوسفندان استفاده كنید. با فشار دادن دكمه مربع پشم گوسفند قیچی میشود. آنرا از آهنگری
به قیمت 1800 سكه بخرید.
زنگوله Bell: برای آنكه گاو و گوسفندان را به آسانی جابجا كنید از این وسیله استفاده كنید. اگر سگتان را خوب تربیت كنید با داشتن این وسیله به
شما خیلی كمك میكند. آنرا در مزرعه Yodel Ranch(گاوداری) به قیمت 500 سكه بخرید.
پر آبی Blue Feather:
اگر میخواهید با دختری ازدواج كنید، آنرا به او بدهید. این كار را موقعی باید انجام دهید كه خانه تان بزرگ و كامل و همچنین قلب او كاملاً قرمز شده
باشد. آنرا میتوانید به قیمت 1000سكه از سوپر ماركت یا به قیمت3000سكه از Won چینی تهیه كنید( آنرا بهیچ عنوان از Won نخرید).
13- دستگاه سس مایونز درست كنی Mayonaise Maker: برای آنكه بتوانید این وسیله را بدست آورید باید درجه مرغداری شما بالا باشد(مرغداریتان
بزرگ باشد). به آهنگری رفته با یك سنگ معدن الماس، و آنرا به قیمت 20000 سكه بخرید. تخم مرغها را در آن استفاده كنید تا به سس تبدیل
شود.
14- دستگاه كاموا درست كنی Yarn Maker: برای آنكه بتوانید این وسیله را بدست آورید باید درجه گاوداری شما كامل یعنی گاوداری شما بزرگ
باشد. به آهنگری رفته، با یك سنگ معدن الماس آنرا به قیمت 20000 سكه بخرید.پشمهای قیچی شده گوسفندان را در این دستگاه استفاده كنید
تا به پشم تبدیل شوند.
15- دستگاه پنیر درست كنی Chesse Maker: برای بدست آوردن این وسیله باید گاوداری شما بزرگ باشد. شیرهای گاوتان را در این دستگاه
استفاده كنید تا به پنیر تبدیل كند. برای خرید آن با یك سنگ معدن الماس به آهنگری رفته و آنرا به قیمت 20000 سكه خریداری كنید.
16- جواهرات Jewelry: آنرا بعنوان هدیه به دخترها بدهید. جواهرات بسیار گران و خیلی مورد استفاده قرار میگیرند. بایك سنگ معدن نقره ای خاردار
به آهنگری رفته و آنرا به قیمت 1000سكه بخرید.
17- توپ بازی سگ Dogball: از این وسیله برای تربیت كردن سگتان استفاده كنید. این وسیله بسیار ارزان بوده و میتوانید آنرا به قیمت 100 سكه در
یكی ازفصلها و روزها از Won چینی بخرید.
18- گلدان Vase: برای تزئین كردن خانه تان یك گل داخل آن قرار دهید. بعد از آنكه خانه تان بزرگ شد در یكی از روزها آنرا از Won به قیمت
5000سكه بخرید.لیست غذا ها1=boiled ege>>>ege,pot
2=omlet>>>egg,milk,oil,frying pan,potato,corn
3=rice omlet>>>egg,milkoil,rice ball,friyng pan
4=cookie>>>floor,butter,egg,fronny rolling pin,oven,sugar
5=salad>>>cocumber,tomato,carrot,cabbage,knife
6=stir fry>>>cabbage,oil,knife,frying pan,soy sauce
7=tomato juise>>>tomato,mixer,salt
8=grape jam>>>wild grapes,pot,sugar,hony
9=strwberries>>>pineapple,grapes,carrots,cocumber, cabbage,mixer,knife,sugar,salt,vegetable
10=flour>>>egg,cabbage,oil,frying pan,knife
11=mushroom rice>>>mushroom,rice ball,salt,soy sauce
12=fried rice>>>oil,friyng pan ,egg,rice balls,knife,sugar,salt,soy sauce
13=truffle rice>>>truffle,rice ball,soy sauce,salt
14=board>>>tomato,onion,mixer,sugar,saltvinegar,
15=turnips>>>turnips,vinegar,knife,sugar,salt,soy sauce
16=roasted potatos>>>sweet potatos,stone,oven,sugar,salt
17=happy eggplant>>>eggplant,friyng pan,sugar,soy sauce
18=grilled fish>>>medium size fish,friyng pan,salt,soy sauce
19=onitashi>>>spinach,pot,soy sauceچگونه پیش برویماشپزی=6% بزرگ كردن خانه و داشتن گلخانه=10% داشتن30 گاو گوسفند مرغ=30%
زن و بچه دار شدن و كامل شدن 10 قلب=30% قلب سگ و اسب=20%

چطوری تو چند ماه قلب بچه رو 10 تا کرد چون واقعا دیر قلب میدهدر این بازی می بایستی سرعت عمل به كار برد:
1=در بهار سال اول كامل كردن خانه (برداشتن گاو وگوسفند از یك سیو دیگه و فروختن ان به راحتی می تونید
در بهار سال اول خونه ی كامل داشته باشید و سه شنبه ها حتمآ به تلویزیون و با فشار دادن كلید چپ مواد لازم
برای تهیه ی غذاها را یادداشت كنید و بعدآ با تهیه ی وسایل اشپزی اون غذاها رو درست كنید. )
2=در تابستان سال اول زن و بچه دار شدن.
3=در پاییز و زمستان به قدر كافی فرصت دارید كه 10 قلب بچه را زیاد كنید البته من با جمع كردن سیب در
تابستان و نگهداری اون در یخچال به راحتی هر روز یك سیب به بچه می دادم كه او خیلی دوست داشت.

در ضمن رنجر جون من هر چی به درصد بازی ای كه كرده ام نگاه می كنم می بینم كه چند درصدی
اضاف شده كه شاید به خاطر دیدن دموها باشه چون من مطمعنم كه 6% اشپزی نكرده ام.
 

لیست روش تهیه حدود 70 نوع غذا

 

اینم یك روش:
برای زیاد كردن درصد وسایلتون مانند تبر و اب پاش و چكش و شخم زن رو با سنگ معدن هایی كه جلوش مشخص شده
ان سنگ ها را در معدن به دست اورید و با دادن 5000 جیل به پیرمرده كه خونه اش نزدیك خون ی خودتونه(تبر یا ... در دستتون باشه)
وسنگ معدن مشخص شده رو بهش بدید تا بعد از سه روز درصد وسایلتون بیشتر بشه مثلآ با دادن سنگ نقره ای و5000 جیل
به پیرمرد بدون اینكه قبلآ از تبر استفاده ای كرده باشید با قرمز شدن تبر می تونید با زدن 6 ضربه به تنه ی درخت های داخل مزرعه تان اونها رو نابودكنید(برای رفتن به شهر این كار بایستی انجام بشه)از هر تنه ی درخت شش عدد چوب نیز به دست می اورید این كار را نیز برای چكش نیز انجام دهید تا سنگهای بزرگ رو نیز در مزرعه تان نابود كنید.
Harvest Moon:Back to Nuture


This is a game bug. If you observe what happens during the animal
trade, the game only 'updates' the other gamesave(not the one you are
currently playing). It only assumes that you will save your game
once you read the diary and put your character to sleep, so it can
update the gamesave you are playing. To exploit this bug, we don't
save, then reset, not giving the Harvest Moon game a chance to update
the gamesave you are currently playing, and therefore, we have
duplicated the animals.

One funny drawback however, that your animals will have the same
names (they're duplicated, so are the names). But I guess the pros
outweighs the cons in this case, since the animals have many heart
icons meaning they are very happy.

If you have a friend who is also playing Harvest Moon: Back to
Nature, you can apply this trick and duplicate/trade animals you have,
and vice versa.

Just don't get too greedy or you'll end up duplicating and selling
the animals for cash (it's easier to use a gameshark if you REALLY want
to cheat that BADLY) instead of really enjoying the game.

good byاگه رفتیم شهر و پس از 15 سال بازی كردن در شهر اگر 1000 درصد بازی رو تموم كردیم به علاوه ی
شهردار شدن اون وقت میشه پاكت استیشن رو به دست اورد.


اطلاع زیادی هم از اون ندارم ولی با كد گیم شارك به دستش اوردم اون هم 2 سال پیش اما نمی دونستم
كه چه جور كار می كنه و خلاصه...اصلآ كار نمی كرد.

اخه توی كتاب خوندم فقط كافی است اسم غذا رو بنویسیم خودش درست می كنه
و دیگه لازم نیست به حیوانات غذا بدیم و می تونیم از طریق اون تمامی 5 فرشته رو ازاد كرد.برای رفت به شهر هیچ خطایی نباید بکنی مثل:

مردن حیوانات

درست کردن غذای سوخته

و...

باید همه ی مسابقات و فستیوالا برنده شی

بایدبه تک تک افراد روز تولدشون هدیه بدی

زن و بچه داشته باشی

بچه ات بزرگ شده باشه و.....در جوابتان باید بگم كه خیر در اكسچینج فقط حیوانات رد و بدل میشه و هیچ كار خاصی انجام نمی دهولی به كمك اون می تونی تمام ده گاو و ده گوسفند و ده مرغ رو دارای نشان طلا بكنی
یعنی هر ده تا مرغ تخم طلا بگذارندهر ده تا گاو شیر طلا داشته باشند.

هر ده تا گوسفند پشم طلا داشته باشند.

اگه می خواهی بری شهر فقط كافیه كه

1.همه ی مسابقات و فستیوال برنده بشی

2.زن و بچه داشته باشی

3. بچه ات بزرگ شده باشه

4.باید به تک تک افراد روز تولدشون هدیه بدی

5. اگر گناهی مرتكب شدی می تونی به كلیسا بری و در ته كلیسا در رو باز كنی وگزینه ی مربوط به گناهت
را انتخاب كنی تا فرشتگان تو را ببخشند وگناهت رو پاك كنند.مانند مردن حیوانات و...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic